Pro učitele

Milí učitelé,

se skupinou vysokoškolských studentů chystáme projekt, jehož myšlenka se zrodila na základě průzkumů zaměřených na předpokládanou míru účasti mladých ve věku 18 – 25 let v říjnových volbách. Dle dostupných dat se chystá jít volit jen 36% dotázaných v dané věkové skupině. Vzhledem k našemu dlouhodobému zájmu o veřejné dění a politická témata nás napadlo, že bychom rádi přispěli k tomu, aby bylo zmíněné procento alespoň trochu vyšší, aby se v mladých probudil alespoň trochu větší zájem o to, co se v naší zemi děje.

Proto jsme na základě svých znalostí a know-how dalších spolupracujících subjektů vytvořili interaktivní materiál o důležitosti voleb, který může být využit dvojím způsobem. Primárním cílem je poskytnout podklad dobrovolníkům (převážně dalším studentům VŠ), kteří by podle zájmu oslovených škol ve dnech 22. 9. – 8. 10. 2021 v některé z vyučovacích hodin navštívili třídy posledních ročníků a prostřednictvím osobního kontaktu povzbudili žáky k přesvědčení, že jejich hlas má cenu a že na jejich názoru záleží. Školám, které by o realizaci projektu na své půdě měly zájem, ale „živý vstup“ by z nějakého důvodu nebylo možné uskutečnit, by alternativně mohly být zaslány podklady, které by učitelé mohli dle svých potřeb využít ke stejnému účelu. 

Budeme moc rádi, když budete této aktivitě otevření a ochotní vstup dobrovolníka do jedné z vámi vyučovaných hodin umožnit. Alternativně jsme vděční za jakoukoli další propagaci myšlenky významu voleb, ať už na základě zaslaných materiálů nebo jakkoli jinak.