Věděli jste, že…

… více než polovina mladých ve věku 18 – 25 let má pocit, že nedokáže ovlivnit podobu české politiky, a využít možnosti vyjádřit svůj názor v říjnových volbách se chytá asi jenom třetina z nich?

Projekt YouToo vznikl jako jedna z možných odpovědí na otázku, jak tento přístup mladé generace změnit, vzbudit v ní zájem o veřejné dění a především ji povzbudit v účasti ve volbách. Je platformou pro skupinu dobrovolníků zejména z řad vysokoškolských studentů, kteří chtějí skrze interakci s žáky posledních ročníků středních škol připomenout, že každý hlas má velkou hodnotu a že stojí za to zajímat se o to, co se v naší zemi děje.

22. 9. – 8. 10. 2021 I Střední školy v celé ČR