O nás

Anna Kačmaříková

Jsem studentkou posledního ročníku Právnické fakulty MU v Brně a na stejné univerzitě jsem vystudovala také obor Mezinárodní vztahy. Záleží mi na prostředí, ve kterém žiji, a na základě svých zkušeností vím, že mladí lidé mají obrovský potenciál měnit věci k lepšímu. Proto mi dává smysl podpořit své vrstevníky v účasti ve volbách a v dalším zájmu o veřejné dění.

ann.kacmarikova@gmail.com

Anežka Štupáková

Jsem studentkou třetího ročníku Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Ostravské Univerzitě. V tomto projektu se angažuji, protože mi přijde důležité podporovat zájem o společenská témata, a to hlavně u mladých lidí, kteří k němu třeba ještě nenašli cestu. Myslím si, že jít volit je určitě skvělým startem.

stupakova.anezka@seznam.cz

Ondřej Kačmařík

Studuji třetím rokem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Podle mého názoru jsme odpovědni za prostředí, ve kterém žijeme, a tuto odpovědnost je třeba projevit právě volbou, při které záleží opravdu na každém hlase.

on.kacmarik@gmail.com